Hidrojen

HİDROJEN 

Günlük hayatımızda çok büyük kullanım alanlarına sahip olan önemli bir elementtir. Bulunduktan sonra hidrojen elementi sayesinde bilim adamları çok büyük çalışmalar yaparak büyük başarılara imza atmışlardır. Hidrojen elementinin bilimde sembolü "H" dir ve atom sayısı 1 dir. Periyodik tablo üzerinde bulunan elementler arasında ametallerin arasında yer alır. Hidrojen yüksek sıcaklıklar ve basınç altında herhangi bir rengi kokusu olmayan bir elementtir. Hidrojen elementi aslında günümüzde gaz olarak bilinir. Bu gazın en büyük özelliklerinden biri çok şiddetli bir yanıcı olmasıdır. Bu nedenle en küçük ısı kaynağı ile alevlendirilebilir. Böylesine yanıcı bir madde olması nedeni ile birçok kullanım alanı olmuş ve günümüzde dünyada çok büyük önem taşıyan elementler arasında yer almıştır. Hidrojenin en büyük özelliği ise bu elementin oldukça hafif olmasıdır. Böylesine hafif bir gaz olması nedeni ile kimi zaman balonlarda, araç lastiklerinde kullanılır. Yapılan araştırmalara göre hidrojenin ağırlığı 1,00794 g/mol olduğu anlaşılmıştır. Bu rakam hidrojenin ne kadar hafif bir element olduğunu gösterir. Hidrojen, çok iyi bir iletkendir. Bu nedenle elektrik iletiminde çok büyük etkisi bulunur. Böylesine iletken olması nedeni ile elektrik riski olan yerlerde hidrojen çok büyük bir tehlikedir. İletkenliğinin yanı sıra yüksek difüzyon özelliği ile çok küçük deliklerden birle geçebilme özelliği vardır. Bu durum nedeni ile hidrojen gazları, çelik kaplarda depolanır. Demir ya da alüminyum gibi kaplarda bu elementin saklanması oldukça büyük bir risk oluşturur.

 

HİDROJEN NASIL ELDE EDİLİR?

Hidrojen, tarihte bilim adamlarının yaptıkları deneyler ile çok güçlü asitlerin metallere karıştırılması ile açığa çıkan bir gaz olarak elde edilmiştir. Bu işlem sırasında ortaya çok güçlü ve oldukça yanıcı bir gaz olan hidrojen açığa çıkmıştır. Bu gaz insanlarda zehirleyici etki göstererek solunum üzerinde çok büyük sorunlara neden olmaktadır. Eski zamanlarda asit ve metal ile elde edilen hidrojenin element olduğu anlaşılmamıştır. Fakat bu gaz, sonraki zamanlarda başka bilim adamları tarafından tekrar keşfedilmiş ve elementler arasında yerini almıştır. Yakın geçmişimizde hidrojen ile balonlar doldurulmuş ve aynı zamanda hidrojen sayesinde dünyanın en güçlü bombaları yapılmıştır. Bu bombaların çok büyük radyasyon etkileri ve insanlığın tümünü tehdit etmesi gibi durumları olduğu için bomba yapımı da yasaklanmıştır. Günümüzde balonlarda ve benzeri hidrojen kullanım alanlarında helyum gazı kullanılmaktadır. Bu durumların yanı sıra hidrojen doğada serbest halde bulunmasa bile bileşik halinde doğada bulunur. Bu durum için verilebilecek en iyi örnek H2 O yani saf su, örnek verilebilir. Su içerisinde iki hidrojen bulunur. Tabi ki oksijen ile bileşik oluşturduğu için hidrojen özelliği göstermez.

 

GENEL OLARAK HİDROJEN;

Hidrojen genellikle gaz halinde bulunan bir maddedir. Fakat günümüzde bu gazın daha rahat bir şekilde depolanabilmesi için belli basınçlarda ve sıcaklıklarda sıvılandırma işlemi yapılır. Bu sayede molekül aralıkları çok sıkı olan kaplarda hidrojen sıvı halde depolanır. 1500 yıllarında keşfedilmiş olan hidrojen o günlerden günümüze gelene kadar hızlı bir şekilde geliştirilmiş ve zaman geçene kadar farklı özelliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Aslında hidrojen, günümüzde ısınma ve diğer alanlarda en yaygın kullanılan doğalgaz ve petrol gibi yakıtlardan çok daha iyi bir yanma özelliği gösterir. Fakat hidrojenin böylesine bir kullanım için uygun olmaması nedeni ile hidrojen gazı ısınma amacı ile kullanılamaz. Genel bir şekilde bakıldığında hidrojen, evren içerisinde maddenin yapıları arasından yer alan plazma şeklinde bulunur ve daha sonra öncelikle sıvı hale getirilir. Daha sonra ise farklı işlemler ile gaz haline getirilerek kullanılır. Bu maddelere bakıldığında hidrojenin plazma hali ile gaz halinin hiçbir benzerliği bulunmaz.

PAYLAŞ
Test

Form Gönderimi

Tamam

KAMPANYALARDAN HABERDAR MISINIZ?
Eposta hesabınızı ekleyin, ürün kampanlarından haberdar olun!
Copyright © HKWPLUS 2023
Web Tasarım Teknobay