Egzoz Emisyonu Nasıl Düşer?

            Hava kirliliği insan sağlığı ve çevre kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Hava kirliliğinin oluşmasında birçok etmen bir arada rol alsa da temel etmen ‘‘yanma’’ olaylarıdır. Dünya enerji tüketiminin önemli bir kısmı fosil kökenli yakıt veya bunların sentetik türevlerinin yakılması sonucu elde edilmektedir.

            Hava kirliliğinin önemli kaynaklarından biri içten yanmalı motorlarda yanma sonucu oluşan egzoz emisyonlarıdır. Bu nedenle günümüzde sayıları giderek artan içten yanmalı motorlu taşıtlar hava kalitesi açısından önemli sorunlar teşkil etmektedir.

            Özellikle şehirlerdeki hava kirliğinin büyük bir bölümü içten yanmalı motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin özellikleri ve yoğunlukları motor tipine, motor ayarına, kullanım tarzına, yakıt bileşimine ve atmosferik şartlara bağlıdır . Motorlu taşıtlar çevreyi; egzoz emisyonu, yakıtyağ buharı, kursun bileşikleri, asbest ve lastik tozları, aşınma, paslanma ve korozyon sonucu oluşan gaz, sıvı ve katı atıklarla kirletmektedir. İnsan sağlığını ve çevre kalitesini doğrudan veya dolaylı olarak tehdit etmektedir.

            Motorlu Taşıt Emisyonlarının İnsan Sağlığı Ve Çevre Üzerine Etkileri eden bu kirleticilerin kontrolü kaçınılmaz bir hal almıştır. Gelişmiş ülkelerde motorlu taşıt emisyonlarına sınırlamalar getirilmiş ve bu bağlamda birçok standart geliştirilmiştir.

            Geliştirilen bu standartlar emisyonların maksimim değerlerini sınırlamış olup, bu değerlerin aşılması durumunda bir takım yaptırım unsurları içermektedir. Bundan dolayı araştırmacılar içten yanmalı motorlarda egzoz emisyonlarının azaltılması konusunda birçok çalışma yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda benzinli ve dizel motorlarda emisyon kontrol sistemleri geliştirilmiş olup, emisyonlara karşı bir takım önlemler alınmıştır.

            Kısaca her geçen gün birçok nedenle kirlenmeye devam eden dünyamızda yanma ve patlama enerjisi gerektiren her alanda HKWPLUS hidrojen yakıt destek sistemi ile  hidrojenin yakıt veya yakıt katkısı olarak kullanıldığı  yerlerde çevreyi kirleten hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde (karbonmonoksit veya karbondioksit) üretimi olmaz.

            Egzoz Emisyon Değerlerini % 0’ lara kadar düşürür böylece egzoz gazlarının doğaya verdiği zararları en az seviyeye indirerek çevrenin korunmasına yardımcı ve Doğa Dostu bir sistemdir.

 

PAYLAŞ
Test

Form Gönderimi

Tamam

KAMPANYALARDAN HABERDAR MISINIZ?
Eposta hesabınızı ekleyin, ürün kampanlarından haberdar olun!
Copyright © HKWPLUS 2023
Web Tasarım Teknobay